Psychoterapeuta


Psychoterapeuta to człowiek od zadań specjalnych związanych z psychiką. Proszę nie mylić z terapeutą, który zajmuje się osobami uzależnionymi. Ukończyliśmy czteroletnią szkołę psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Współpracujemy z takimi specjalistami w Bydgoszczy jak: psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, terapeuta uzależnień, logopeda. Prawie zawsze pacjent potrzebuje dodatkowo konsultacji u wyżej wymienionych specjalistów. W związku z tym psychoterapeuta ma lepszy wgląd w chorobę pacjenta.

Ona – dyplomowany psychoterapeuta

Psychoterapeuta
Psychoterapeuta Bydgoszcz

Psychoterapeuta, rewalidator, resocjalizator i pedagog. Kwalifikacje: ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, staż w Szpitalu Uniwersyteckim nr1 im dr. Antoniego Jurasza w Klinice Psychiatrycznej, ukończona czteroletnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzona przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, dwuletnie szkolenie Psychodynamiczna Psychoterapia Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, szkolenie z Genogramu – „Siła korzeni”, liczne szkolenia m.in praca z rodziną dysfunkcyjną, seksualność osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim w wolnych chwilach lubi tańczyć i prowadzić różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. W związku z tym ma ukończony kurs wodzireja. Obecnie zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej w nurcie psychodynamicznym. Przede wszystkim specjalizuje się w pomocy młodzieży i dorosłym. Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami, które są ofiarami przemocy w rodzinie. Od 2013r. współpracuje ze stowarzyszeniem Alwernia w Bydgoszczy, gdzie prowadzi grupy wsparcia i terapeutyczne przede wszystkim dla osób, które doświadczają przemocy w rodzinie. W 2018 roku została prezesem Stowarzyszenia Alwernia. Także swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

On – ukończona szkoła psychoterapeutyczna

Psychoterapeuta Bydgoszcz
Psychoterapeuta Bydgoszcz

Psychoterapeuta, socjoterapeuta i pedagog. Kwalifikacje: ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, podyplomowe studia z socjoterapii, kursy kwalifikacyjne z Wychowania do Życia 
w Rodzinie i Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej, staż w Szpitalu Uniwersyteckim nr1 im dr. Antoniego Jurasza 
w Klinice Psychiatrycznej, ukończona czteroletnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzona przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, dwuletnie szkolenie Psychodynamiczna Psychoterapia Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,

szkolenie z Genogramu – „Siła korzeni”, liczne szkolenia m.in. przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, narkotyki. Ma doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej w nurcie psychodynamicznym. Przede wszystkim specjalizuje się w pomocy młodzieży i dorosłym. Pracował z trudną młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej przy Caritas Bydgoszcz lata 2007 – 2009. Obecnie pracuje z młodzieżą w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. W latach 2011 – 2015 współpracował
z Sądem Rejonowym w wydziale VI rodzinnym jako kurator społeczny. Z tego powodu ma duże doświadczenie pracy z młodzieżą. Od 2013 roku utrzymuje stały kontakt ze stowarzyszeniem Alwernia w Bydgoszczy, w związku z tym prowadził grupy wsparcia i psychoterapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Również prowadził tam terapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz zajmował się prowadzeniem warsztatów edukacyjnych. Także swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Psychoterapeuta w Bydgoszczy
14 lat małżeństwa