Terapia psychodynamiczna

Bydgoszcz jest miastem gdzie terapia psychodynamiczna rozwija się od 1998 roku. Jej prekursorami w Polsce są osoby, które stworzyły szkołę w Krakowie o nazwie Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna

To „terapia, w której dużą uwagę poświęca się interakcji terapeuty z pacjentem. Także w starannie wybranych momentach formułuje się interpretacje przeniesienia i oporu, wbudowane w subtelne zrozumienie wkładu terapeuty w pole dwuosobowe”( Gunderson, Gabbard, 1999, s.685). W związku z tym do podstawowych zasad stanowiących fundament psychoterapii psychodynamicznej według podręcznika Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej ( Gabbard, 2009) należy następujący zarys:

  • Znaczna część życia umysłowego jest nieświadoma,
  • Dlatego doświadczenia z dzieciństwa wraz z czynnikami genetycznymi kształtują osobę dorosłą,
  • Przeniesienie pacjenta na terapeutę jest głównym źródłem zrozumienia,
  • W konsekwencji przeciwprzeniesienie terapeuty zapewnia cenne zrozumienie tego, co pacjent wywołuje u innych,
  • Przede wszystkim opór pacjenta wobec procesu terapeutycznego jest istotnym przedmiotem zainteresowania terapii,
  • Objawy i zachowania mają wiele funkcji i są zdeterminowane przez złożone i często nieświadome siły,
  • Terapeuta psychodynamiczny pomaga pacjentowi osiągnąć poczucie autentyczności i wyjątkowości.