Oferta terapia

Oferujemy dla swoich klientów: terapię indywidualną i grupową, terapię małżeństw i par, konsultacje psychoterapeutyczne i pedagogiczne, warsztaty psychoedukacyjne. Zapraszamy do naszego gabinetu: dorosłych, małżeństwa, pary oraz młodzież. Życie polega na nieustannym kształtowaniu swojej osobowości. Rany psychiczne może wyleczyć profesjonalny psychoterapeuta.

Oferta terapia Bydgoszcz

Terapia indywidualna dorosłych i młodzieży

Pierwsze spotkania będą miały na celu przeprowadzenie wywiadu i określenie spraw, nad którymi trzeba popracować. Wywiad polega na zebraniu ważnych przeżyć psychicznych z życia danego człowieka. Terapia indywidualna dorosłych i młodzieży pomaga zwalczać życiowe trudności. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu i jedna sesja trwa 50 minut. Nie da się z góry określić, ile czasu może potrwać i ile sesji będzie koniecznych. Zależy to od wielu czynników.

Nad czym pracujemy?

W czasie sesji pacjent opowiada o bieżących wydarzeniach w swoim życiu, co pozwoli mu zanalizować i przepracować emocje, bodźce, pragnienia w relacjach z innymi. Celem jest również poprawienie pewności siebie dorosłego i młodego pacjenta i kondycji indywidualnych relacji, w których pacjent funkcjonuje.

Jak przebiega sesja?

Spotkanie przyjmuje formę dialogu. Dzieląc się swoimi przemyśleniami, emocjami odkrywasz przed sobą nieuświadomione potrzeby i konflikty. Psychoterapeuta jest Twoim partnerem, który pomaga Ci w odsłanianiu nieuświadomionych mechanizmów. Nie będziesz musiał wypełniać formularzy osobowościowych.


Terapia małżeństw i par

Spotkania mają na celu uświadomienie małżeństwom lub osobom w związku, jakie jest źródło ich kryzysu. Konflikty, które udaje się zażegnać wzmacniają związek. Na codwutygodniowych sesjach pracujemy nad naprawieniem relacji, zrozumieniem uczuć i potrzeb.

Zrozumienie

Odkrycie nieuświadomionych potrzeb i podzielenie się informacją o nich z partnerem może wspomóc proces wzajemnego zrozumienia, a w konsekwencji zmiany w relacji. Psychoterapia małżeństw i par ma na celu umożliwienie lepszego porozumienia, a przez to wspólnego dążenia do zaspokojenia potrzeb. Skorzystanie ze spotkań prowadzonych w nurcie psychodynamicznym pozwala uświadomić sobie konflikty i trudności z dzieciństwa, dojrzeć i zmienić sposób funkcjonowania w związku.

Przebieg

Po zapoznaniu się z sytuacją przeszłą i aktualną pary, psychoterapeuta omawia z uczestnikami ich trudności, odczucia i wesprze w prawidłowym komunikowaniu uczuć i potrzeb. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają po 60 minut.

Oferta terapia


Terapia grupowa

Po wstępnych wywiadach i konsultacjach psychoterapeutycznych organizujemy sesje wieloosobowe. Do udziału w nich kwalifikujemy głównie osoby, które mierzą się z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. By zacząć spotkania grupa musi liczyć co najmniej 8 osób. Terapia grupowa pozwala uczestnikom zaobserwować w bezpiecznych warunkach, jak funkcjonują, jaki mają wpływ na inne osoby. Organizujemy sesje raz w tygodniu w 90 minutowej sesji, podzielonej na dwie części 10-minutową przerwą.

Cel

Stworzenie bezpiecznej przestrzeni osobom przeżywającym trudności w nawiązywaniu znajomości lub budowaniu relacji. W ten sposób poznają wzorce komunikacji, tworzenia relacji, co podbudowuje ich samoświadomość, co poprawia ich codzienne funkcjonowanie.

Komu polecamy?

Metoda może pomóc przezwyciężyć wiele trudności codziennego życia. Pomaga ona osobom, które mają problem z nawiązywaniem relacji, rozumieniem innych, nieumiejących przyjmować gestów przyjaźni. Mogą okazać się dobroczynne dla osobom doświadczającym lęku, samotności, smutku, pustki. Umożliwiają zwalczanie nadmiernej wstydliwości i nieśmiałości.


Konsultacje psychoterapeutyczne i pedagogiczne

Osobom, które potrzebują porady i wsparcia dla siebie lub bliskiego, proponujemy godzinne konsultacje psychoterapeutyczne i pedagogiczne. Spotkanie może pomóc Ci z diagnozą problemu. Otrzymasz opinię od specjalisty, czy Ty lub ktoś Ci bliski potrzebujecie bardziej zaawansowanej współpracy ze specjalistą oraz w jakiej formie.

To może być początek

Spotkanie może skończyć się po godzinie lub stanowić wstęp do współpracy. Zobaczysz, w jaki sposób psychoterapeuta lub pedagog pracuje i czy takie metody Ci odpowiadają. W ogólny sposób będziesz mógł zanalizować ze specjalistą sytuację, z którą się zgłaszasz i otrzymać porady, w jaki sposób możesz popracować nad zmianą.

Co zyskasz?

Nawiążesz podstawowy kontakt ze specjalistą i usłyszysz wstępną diagnozę trudności czy ich źródeł. Zorientujesz się, jak wygląda współpraca z terapeutą i być może przygotujesz się do podjęcia się terapii. Konsultacja pomoże Ci podjąć taką decyzję, rozwieje wątpliwości lub po prostu porozmawiać z kimś o Twoich problemach.


Warsztaty psychoedukacyjne

Chcemy w naszej działalności wspierać rozwój umiejętności psychospołecznych. Dlatego też organizujemy warsztaty psychoedukacyjne w zakresie komunikacji, konfliktów, emocji, asertywności, budowania własnej wartości, radzenia sobie z lękiem i stresem. Uczymy także aktywnego słuchania i podejścia do celów życiowych w odpowiedni sposób, by je osiągnąć.

Na czym polegają?

Są to zajęcia przeprowadzane w grupach kilku- lub kilkunastoosobowych, w czasie których uczestnicy wykonują aktywnie zadane ćwiczenia, odgrywają scenki sytuacyjne. Realizujemy scenariusze, które przygotują uczestników do zdrowej reakcji w sytuacjach konfliktowych. Wspomagamy poznawanie emocji i uczymy stawiać sobie i innym granice.

Wsparcie rozwoju

Aktywny udział w warsztatach psychoedukacyjnych pozwala zdobyć praktyczną wiedzę i doświadczenie na temat prawidłowego rozwoju oraz radzenia sobie z trudnościami, biorąc pod uwagę ich umiejętności i możliwości rozwojowe uczestników. Dajemy możliwość nabycia umiejętności, które wykorzystasz w codziennym życiu.